5 consells per contractar una assegurança de vida

18 Setembre, 2015

Al llarg de la nostra existència, succeeixen imprevistos dels quals intentem protegir-nos. Una mort inesperada suposa el més greu. Per això, la contractació d’una pòlissa amb les cobertures de les assegurances de vida es converteix en una manera de garantir la seguretat d’uns ingressos per a nosaltres i els nostres èssers propers. Aquestes assegurances serveixen per millorar la nostra qualitat de vida durant els anys de vellesa i per a què els nostres familiars puguin afrontar qualsevol imprevist negatiu. En aquest aspecte, convé tenir en compte 5 tips per contractar una assegurança de vida que facilitaran l’èxit i la rendibilidat en la contractació:

1. L’edat. Existeix una franja d’edat particularment adequada per subscriure una pòlissa de vida. Es tracta de la que va des dels 30 als 50 anys. Anteriorment, no sol haver-se format un patrimoni rellevant i, generalment, no es tenen responsabilitats de tipus familiar. Les cobertures de l’assegurança de vida permeten garantir uns ingressos en cas de què succeeixin determinats imprevistos negatius. Per exemple, cobreixen el pagament d’una hipoteca en cas de mort d’un dels seus contractants.

2. El capital assegurat. Aquest concepte té una importància indubtable, en especial, en casos como el de la subscripció d’una hipoteca. En aquest sentit, si hem subscrit una hipoteca, hem de, almenys, cobrir el capital pendent d’abonar. D’altra banda, tambié és recomanable incrementar el capital de l’assegurança de vida risc, de manera què cobreixi, almenys, el salari net de cinc anys.

3. El tipus d’assegurança. Hem de tenir clar, en funció de les condicions, quina classe d’assegurança ens afavoreix. En aquest aspecte, destaquen dos tipus de pòlisses. D’una banda, l’assegurança que venç després d’un plaç determinat, però que podem renovar automàticament quan en el contracte estigui inclosa aquesta clàusula. D’altra, el permanent, no caduca i pot convertir-se en una forma d’estalvi.

4. Comparació de preus. A l’hora de decantar-nos per una assegurança de vida, hem de saber que existeixen diferents ofertes en el mercat. En funció dels nostres interessos, podem demanar als responsables de la companyia asseguradora que ens presentin una modelació del cost de l’assegurança. Es tracta d’un servei que es duu a terme sense que suposi cap compromís per la nostra part.

5. Especificació de les condicions. No hem d’escassejar esforços a l’hora de comprovar detalladament les clàusules que té la pòlissa, sent recomanable que conservem els documents que les recullen. Per exemple: formes d’ indemnització, tipus de cobertura i limits.
La suscripció d’una pòlissa de vida suposa una decisió que tracta d’assegurar els futurs ingressos dels beneficiaris, per la qual cosa hem de consultar a professionales que ens assessorin al respecte i valorar aquests consells en contractar-la.