Trobat un Casas robat

9 Maig, 2016

Reapareix un quadre de Ramón Casas robat l’any 1982 y que va ser venut a Londres per la galeria Sothesby’s 22 anys després.

Segons la informació apareguda al diari La Vanguardia del passat dia  27 d’abril, la detecció del quadre robat es va produir després d’haver-se rastrejat les desaparicions d’obres d’art per la brigada del Patrimoni històric de la Policia Nacional, observant la identitat entre l’obra robada i la venuda el 2004.

Actualment aquesta obra, denominada Chula con mantón amarillo, pertany a la fundació de Daniel i Nina Carasso, amb seu social a Francia i en el fons de la qual figuren obres de pintors tan reputats com Monet i Renoir entre d’altres.

Els hereus de Manuel Puig, propietari original de l’obra robada, s’han posat en contacte amb la Fundación Carasso, amb la voluntat d’arribar a un acord que eviti una posterior reclamació judicial de resolució complexa per tractar-se de particulars amb seu a països diferents.