La DGT tanca el cèrcol als vehicles sense assegurança obligatòria

24 març, 2016

Aproximadament 2 milions de vehicles circulen sense Assegurança Obligatòria, una pòlissa que exigeix la Llei sobre responsabilitat civil, els seus propietaris s’enfrenten a sancions que oscil·len entre els 600 i els 3.000 euros, a la inmovilització i dipósit del vehicle.

Per detectar-ho s’estan utilitzant mitjans automatitzats de control i de monitorització instal·lats a les carreteres. Els propietaris que no tenen assegurat el vehicle carreguen sobre la resta de ciutadans les responsabilitats per danys que causen en un accident. La prima de l’assegurança obligatòria que han de subscriure tots els propietaris conté un recàrrec de 3,5 euros que es destinen al Consorci de Compensació d’assegurances per tal d’afrontar les despeses produïdes pels vehicles no assegurats.

Circular amb un ciclomotor sense assegurar suposa 1.000€ de sanció, per a motocicletes 1.250€, turismes 1.500€ i en el cas de camions o autobusos s’eleva a 2.800€.