El llegat fosc. L’herència de Julio Muñoz Ramonet

20 Maig, 2016

El llegat que Julio Muñoz Ramonet va fer a la ciutat de Barcelona segueix sent, vint-i-cinc anys després de la seva mort, objecte de litigi entre els diversos hereus que es van dividir el seu patrimoni artístic i l’Ajuntament de Barcelona, el seu propietari legal, segons constaba en el seu testament signat a Suïssa i que han ratificat les diverses sentències resultants de la multitud de plets interposats fins la data entre les parts.

És justament en virtut de la sentència dictada pel Tribunal Suprem l’any 2012 que Jesús Castelo, nét del conegut industrial, procedirà al depòsit cautelar de dues obres que estaven en el seu poder, fins no resoldre’s la nova demanda interposada, al·legant que els quadres no eren propietat del seu avi si no de la família del seu pare.

Els quadres en qüestió que tornaran a Barcelona són una Anunciació de El Greco i L’aparició de la Verge del Pilar de Goya, valorats en el seu conjunt en uns 7,3 milions d’euros i considerades dues de les obres més significatives de l’important llegat, composat per més de mil peces.

El misteri continua per a determinar on es troba la resta de les obres llegades, de les quals ha de fer-se’n càrrec una Fundació creada sota el seu nom donat que, segons van referir les filles del magnat, moltes havien estat venudes després de la seva mort i el seu parador actual és desconegut.