Raons principals per contractar una assegurança de salut

18 Setembre, 2015

Qui té una assegurança de salut busca rapidesa i flexibilitat d’horaris, quelcom que no té el sistema de salut pública. Evitar llistes d’espera i poder escollir horaris per anar al metge són els principals motius pels quals els ciutadans contracte una pòlissa de salut.

El gran avantatge de les assegurances de salut és la immediatesa i l’agilitat que ofereixen als seus usuaris. Escurçant considerablement els temps d’espera per obtenir, per exemple, cites amb especialistes o per fer proves i adaptant-se als horaris dels treballadors sense que aquests hagin d’alterar la seva rutina i tasques quotidianes.

D’altra banda, a aquests mateixos titulars d’assegurances, quan se’ls pregunta per la raó o el serveis que van valorar per escollir una o altra companyia, majoritàriament van respondre que es van fixar en la qualitat i amplitud de la oferta del quadre médic i, en segon lloc, en l’atención especialitzada inclosa.  En tercer lloc, van valorar la flexibilitat de cobertures de la pòlissa escollida, és a dir, van escollir companyies que els permetien confeccionar la pòlissa a mida de les seves necessitats, pagant per les cobertures escollides i descartant les que no eren del seu interès.

A l’apartat de millores, els enquestats coincideixen en assenyalar que el cost de l’assegurança és la part que les companyies haurien d’ajustar. La gestió de les autoritzacions per les proves i la millora del quadre mèdic general, complerten les principals reivindicacions dels usuaris.