Campanya de la DGT per detectar vehicles sense assegurança

30 agost, 2016

La DGT estima que hi ha uns 2 milions de vehicles circul·lant per vies publiques que no tenen l’assegurança obligatòria d’autos, això representa el 10% del parc de vehicles matriculats. Per això ha iniciat una campanya per comprovar amb mitjans automatitzats de control y monitorització instal·lats a les carreteres que els vehicles que hi circulen tenen contractada la pòlissa. Les sancions són desde la inmovilització i dipòsit del vehicle a multes que den de 601 a 3005 euros.