L’assegurança de lloguer està reemplaçant l’aval bancari

18 setembre, 2015

La morositat és un dels temes que més preocupa als propietaris a l’hora de posar una casa en lloguer, és per això que l’assegurança de lloguer està esdevenint una de les eines més sol·licitades pels propietaris d’immobles en aquest règim, fins al punt de què està substituint l’aval bancari com a mesura de protecció davant l’impagament de les rendes, segons l’Observatori Espanyol de l’Assegurança de Lloguer (OESA). Però…en què consisteix?, doncs en una assegurança que garanteix als propietaris de la vivenda destinada al lloguer, el cobrament d’aquest, així com la cobertura per desperfectes per actes vandàlics, i sol incloure l’assessorament jurídic. La principal diferència respecte l’aval bancari és que l’aval l’ha de sol·licitar el llogater al banc i el beneficiari serà el propietari mentres que l’assegurança de lloguer la contracta el propietari directament al seu nom, encara que pot repercutir el cost de la mateixa a la renda mensual.

Segons les últimes dades facilitades per l’OESA, un de cada quatre lloguers es realitza ja amb aquest tipus d’assegurances i les previsions són que un de cada dos realitzats a Espanya durant el 2017 es faci amb aquest tipus de pòlissa. Amb aquesta cobertura es redueix la morositat fins a un 85% i retarden l’inici de l’impagament fins la novena o desena mensualitat, mentre que els propietaris de vivendes llogades sense aquesta garantia pateixen la morositat des del tercer mes. A més la tranquilitat que ofereix l’assegurança de lloguer evita trastorns psicològics als propietaris doncs no s’han d’enfrontar a un procés de desnonament.

Contractar una assegurança de lloguer és un procés ràpid i senzill pel propietari, ja que la majoria de les sol·licituds es tramiten en tres dies aproximadament. En cas d’impagament, després d’haver intentat la negociació personal sense èxit, la maquinària de l’assegurança es posa en marxa a partir del segon mes d’impagament, cobrint la mensualitat mentres s’inicia el procés de desnonament, tal i com estableix la Llei d’Arrendaments Urbans. Prèviament, l’asseguradora intenta realitzar també una mediació amb el llogater.

L’assegurança de lloguer és un producte que fidelitza al client ja que dos de cada tres clients renova la pòlissa.