Les asseguradores pagaran més pels accidents de trànsit

6 juny, 2016

La reforma de les indemnitzacions a les víctimes per accidents de trànsit és una de les novetats legislatives que va entrar en vigor el gener de 2016. Pels sinistres produïts a partir de l’1 de gener els suposa un increment de les indemnitzacions del 50% de mitjana, en cas de mort; del 35% en cas de seqüeles i del 12,8% per les lesions.

Tot i que la norma es refereix a accidents de circulació, aquests barems són aplicables a d’altres àmbits en els quals es produeixin danys indemnitzables a les persones, per exemple accidents de feina o actes mèdics.

Ara es tenen en compte les noves estructures familiars i s’estableixen cinc categories de perjudicats: cònjuge, ascendents, descendents, germans i persones properes (aquells que han conviscut familiarment amb la víctima durant almenys els últims 5 anys). També  s’incorpora un sistema objectiu pel càlcul de les indemnitzacions per lucre cessant (pèrdua de guanys) i per primer cop es té en compte a les persones que es dediquen a les tasques de la llar o la pèrdua de capacitat de treball futura de menors i estudiants.

Tot això suposa una millora de la individualització del dany ja que es revisaran els perjudicis que pugui patir la víctima atenent a les seves circumstàncies personals, familiars i econòmiques.

D’altra banda, seran les asseguradores les que se n’ocupin dels tractaments de la víctima d’un accident de per vida (abans només ho feien fins al dia de la curació o en el què finalitzaven les seqüeles) i, a més hauran d’indemnitzar als serveis públics de salut de les comunitats autònomes les despeses derivades dels nous perjudicis coberts, com els importa mèdics futurs, certes despeses de rehabilitació o necessitats de recanvi de pròtesis de lesionats greus.