Quant costa amortitzar un Tot Risc sense Franquícia?

13 maig, 2016

Segons un estudi publicat per la web d’estalvi kelisto.es els conductors perden fins a 603€ a l’any en assegurances a tot risc.

El preu mig d’una assegurança d’auto a tot risc és de 1.146€, el que suposo 744€ més que una assegurança a tot risc amb franquícia. D’aquesta diferència només s’amortitzen 141€ ja que cada vehicle pateix una mitja de 0.4 sinistres l’any, segons estadístiques  de sinistralitat, d’aquí es conclou que el conductor ha de presentar almenys dues declaracions d’accidents a l’any per amortitzar l’assegurança a tot risc sense franquícia.

En aquest sentit, aconsell als conductors la contractació d’una pòlissa amb franquícia i protegir aquesta amb la cobertura Aseguromifranquicia. Desde tan sols 43€ anuals el conductor podrà sol·licitar el reembors de la franquícia que hagi hagut de pagar en cas d’haver patit un accident i que la seva pòlissa d’auto li hagi aplicat la franquícia.

Cal tenir en compte que una manera d’aconseguir un estalvi més gran és augmentar la franquícia de la pòlissa d’auto, rebaixant així la prima anual i contractant Aseguromifranquicia per un preu molt inferior al que pagaria per la seva pòlissa sense franquicia.