El semàfor de riscos dels productes financers

30 agost, 2016

El passat mes de febrer va entrar en vigor una norma relativa a les obligacions d’informació i classificació dels productes financers, coneguda com a semàfor, que afecta a les assegurances de vida estalvi, inclosos els PPA, als plans de pensions individuals i associats, als dipòsits bancaris i a alguns instruments financers. S’ha reduït de vuit a sis l’escala de colors advertint dels riscos. L’ordre regula l’anomenat “indicador de risc” que les entitats hauran de facilitar al client quan li ofereixin serveis d’inversió o comercialitzin un producte financer i estableix alertes sobre la liquiditat i la complexitat del producte.