Síxena: Una pàgina més d’un conflicte no resolt

31 maig, 2016

La posició de la Generalitat, reiterada diverses vegades pel propi president Carles Puigdemont, és la de no tornar els objectes artístics reclamats pel govern aragonés, al municipi de Síxena o al Bisbat de Barbastre-Monçó.

Els bèns eclesiàstics dipositats a Catalunya, distribuits entre el MNAC i el Museu de Lleida, són la clau d’un conflicte que ja vé de lluny entre Aragó i Catalunya i han desencadenat alhora, un conflicte polític de difícil resolució.

Els bèns en litigi, dels quals s’intenta demostrar la titularitat, han obert un nou capítol d’ençà que el Jutjat d’Instrucció nº 1 d’Osca, obligués a retornar els objectes procedents del monestir de Síxena i que són custodiats pel MNAC, després de declarar que les tres operacions de venda efectuades sobre els bèns patrimonials d’aquest monestir a la Generalitat, han estat declarades nules.

En aquest mateix sentit el govern d’Aragó en boca de la seva consellera de cultura, s’ha manifestat públicament indicant que la Generalitat i el MNAC no tenen motius per oposar-se a l’auto de retorn de les peces i, que si no és complimentat de manera immediata, s’arrisquen a patir una multa diària de 3000 euros i a la intervenció final de la Brigada de Patrimoni de la Policia perque s’incauti d’aquests bèns.

La situació es pot agreujar més encara. En el moment que surti la sentència del jutjat nº2 d’Osca relativa a la titularitat de les pintures murals de la sala capitular d’aquest monestir, previsiblement contrària també als interessos de Catalunya, circumstància que afegiria més llenya al foc.

El conflicte està servit.